Leiho berri batean UPV/EHUren hasierako orria zabalduko da

Euskara Institutua
Xabier Alberdi Larizgoitia - Curriculum Vitae

Norberaren Datuak:

 

Deiturak: ALBERDI LARIZGOITIA Izena: PEDRO JAVIER

Jaiotze-data: 03/04/61  Sexua: Hombre

Funtzionariaren zkia: 1495781113A0504

 

Erakundea: UPV / EHU

Fakultatea/ Ikastegia: E.U. DE RELACIONES LABORALES

Saila/Institutua: FILOLOGIA VASCA

Postal-helbidea: BARRIO DE SARRIENA, S/N

Telefonoa: 946012239 - 946012080                   Faxa:

Posta elektronikoa: fvpallaj@lg.ehu.es

 

Ezagutza-arloa: FILOLOGIA VASCA

Deskribapena (UNESCO kodea): 570200 LINGüISTICA DIACRONICA; 570500 LINGüISTICA SINCRONICA; 570100 LINGÜISTICA APLICADA.

 

Kategoria profesionala eta hasiera-data: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD

Administrazio-egoera: Ocupando plaza o puesto

Dedikazioa: Tiempo completo 8 horas

Hasiera-data: 29/09/07

 

Ikerketa-lerroak

 

Azalpen laburra eman hitz-gako, espezializazio eta gaur egungo ikerketa lerroen bidezko.

Mi labor investigadora gira en torno a la lengua vasca. He estudiado los sistemas de tratamiento del euskara (tuteo, usteo, etc.). También he investigado sobre gramática y terminología, así como sobre usos del euskara como lenguaje de especialidad: oraciones de relativo (zein), oraciones completivas adnominales, sufijos de derivación (-tar), régimen de préstamos verbales, gramática y redacción de definiciones, terminología de derecho laboral, etc.

 

 

Akademi Heziketa

 

Lizentziatura-Ingeniaritza

Ikastegia

Data

Grado de licenciatura

Facultad de Filología (UPV/EHU)

85/07/10

Filología Vasca

Facultad de Filología (UPV/EHU)

84/06/01

 

 

 

Doktodarutza

Zentroa

Eguna

Filología Vasca

Facultad de Filología (UPV/EHU)

94/12/22

 


 

 

Lehenagoko iharduerak, bai zientifikoak bai lanbidekoak

 

Lanpostuak

Erakundeak

Egunak

Catedrático de Escuela Universitaria

Universidad del País Vasco

98/01/10 - 06/03/20

Profesor titular Escuela Universitaria

E.U. Relaciones Laborales

93/08/18 - 98/01/09

Profesor interino titular E.U.

Universidad del País Vasco

91/11/15 - 93/07/15

Profesor contratado asociado de universidad

Universidad del País Vasco

89/12/01 - 91/11/14

Profesor funcionario de Enseñanza Media

Enseñanza Media (CAV)

89/10/01 - 89/11/30

Profesor funcionario de Enseñanza Media

Enseñanza Media (CAV)

85/09/25 - 88/12/31

 

 

 

Interesa duten hizkuntzak zientzia aldetik

 

 

Hizkuntza

Hitz

Irak

Idatzi

e_Francés

ONGI

ONGI

ERREGULARRA

e_Inglés

ERREGULARRA

ONGI

ERREGULARRA

e_Español

ZUZENTASUNEZ

ZUZENTASUNEZ

ZUZENTASUNEZ

e_Alemán

EZER

EZER

EZER

e_Euskera

ZUZENTASUNEZ

ZUZENTASUNEZ

ZUZENTASUNEZ

 


 

 

 

Finantzatutako ikerketa-proiektuak

 

Deialdiaren urtea: 2,006

Proiektuaren izenburua: Euskarazko definizioen idazkera: deskripzio-azterketa (EDIDA)

Erakunde finantzatzailea: UPV / EHU

Hasiera data: 06/12/01                          Amaiera data: 08/11/30      

Ikertzaile nagusia: PEDRO JAVIER ALBERDI LARIZGOITIA

Diru-laguntzaren kopurua: 7,000.00

 

 

Deialdiaren urtea: 2,001

Proiektuaren izenburua: Adjektibo-sortzaile diren euskal erator-atzizki berezien literatura-tradizioa: -(t)ar atzizkia eta  ko/ dun alternantzia.

Erakunde finantzatzailea: Universidad del País Vasco UPV/EHU (1/UPV 00033.356-H-13674/2001)

Hasiera data: 01/11/29                          Amaiera data: 02/11/28      

Ikertzaile nagusia: PEDRO JAVIER ALBERDI LARIZGOITIA

Diru-laguntzaren kopurua: 6,310.00

 

 

Deialdiaren urtea: 2,000

Proiektuaren izenburua: Sintaxis léxica: perspectivas teóricas y constitución de diccionarios específicos

Erakunde finantzatzailea: Gobierno Vasco HU-1999-69

Hasiera data: 00/01/01                          Amaiera data: 01/12/31      

Ikertzaile nagusia: MIREN KARMELE AZKARATE VILLAR

Diru-laguntzaren kopurua: 12,000.00

 

 

Deialdiaren urtea: 1,998

Proiektuaren izenburua: Oraciones adnominales en euskera: estudio de su tradición literaria / Izenen mendeko perpausak euskaraz: literatura-tradizioaren azterketa

Erakunde finantzatzailea: Universidad del País Vasco (UPV/EHU) (UPV 033.356.HA097/98)

Hasiera data: 98/12/15                          Amaiera data: 99/12/15      

Ikertzaile nagusia: PEDRO JAVIER ALBERDI LARIZGOITIA

Diru-laguntzaren kopurua: 6,177.00

 

 

Deialdiaren urtea: 1,997

Proiektuaren izenburua: Zientzia esperimentaletako hitz-elkarteen eta laburtzapenen idaztarauak.

Erakunde finantzatzailea: Universidad del País Vasco (UPV/EHU) (UPV 033.310-HA081/97)

Hasiera data: 97/12/01                          Amaiera data: 98/11/30      

Ikertzaile nagusia: JUAN CARLOS ODRIOZOLA PEREIRA

Diru-laguntzaren kopurua: 6,275.00

 

 

Deialdiaren urtea: 1,996

Proiektuaren izenburua: Lan-merkatuaren erreformaren ondorengo egoera Hego Euskal Herrian (Situación en la Comunidad Autónoma Vasca tras la reforma del mercado laboral)

Erakunde finantzatzailea: Gobierno Vasco / PI 95/117

Hasiera data: 96/01/01                          Amaiera data: 97/12/31      

Ikertzaile nagusia: PEDRO JAVIER ALBERDI LARIZGOITIA

Diru-laguntzaren kopurua: 9,825.00

 

 

Deialdiaren urtea: 1,996

Proiektuaren izenburua: Euskara Teknikoa: Izen-sintagma eta Perpaus Konposatuak

Erakunde finantzatzailea: Universidad del País Vasco (UPV/EHU) (UPV 033.310-HA022/96)

Hasiera data: 96/12/01                          Amaiera data: 97/11/30       

Ikertzaile nagusia: JUAN CARLOS ODRIOZOLA PEREIRA

Diru-laguntzaren kopurua: 4,507.00

 

 

Deialdiaren urtea: 1,995

Proiektuaren izenburua: Lan Zuzenbideko Terminologia: Hiztegia (Terminología de derecho laboral en euskara: diccionario)

Erakunde finantzatzailea: Universidad del País Vasco (UPV/EHU) (UPV 033.356.HA 116/95)

Hasiera data: 95/10/16                          Amaiera data: 96/10/15      

Ikertzaile nagusia: PEDRO JAVIER ALBERDI LARIZGOITIA

Diru-laguntzaren kopurua: 6,689.00

 

 

Deialdiaren urtea: 1,990

Proiektuaren izenburua: Gramática vasca: las categorías vacías (Area de la UNESCO: 570400)

Erakunde finantzatzailea: Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) (DGICYTPS 89-0188)

Hasiera data: 90/01/01                          Amaiera data: 92/01/01      

Ikertzaile nagusia: PELLO SALABURU ETXEBERRIA

Diru-laguntzaren kopurua: 6,129.00

 

 

 

[i]


 

Argitarapenak edo Lan zientifiko-teknikoak

 

 

ARTIKULU ZIENTIFIKOAK

 

Egileak (izenpearen b.a): JULIO GARCIA GARCIA SALMONES; PEDRO JAVIER ALBERDI LARIZGOITIA; IÑAKI PATXI UGARTEBURU GASTAÑARES

Izena: Perpaus osagarri izenlagunak: tradizioa (I)

Aldizkariaren izena: Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo

Alea: XXXIV-1               Zenbakia:                     Hasierako orrialdea: 65             Bukaerako orrialdea: 135

Argitarapenaren urtea: 2000

 

Egileak (izenpearen b.a): JULIO GARCIA GARCIA SALMONES; PEDRO JAVIER ALBERDI LARIZGOITIA; IÑAKI PATXI UGARTEBURU GASTAÑARES

Izena: Xgabe tankerako hitz elkartuak

Aldizkariaren izena: Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo

Alea: XXXIV-1               Zenbakia: XXXIV-1                    Hasierako orrialdea: 5              Bukaerako orrialdea: 64

Argitarapenaren urtea: 2000

 

Egileak (izenpearen b.a): JULIO GARCIA GARCIA SALMONES; PEDRO JAVIER ALBERDI LARIZGOITIA; IÑAKI PATXI UGARTEBURU GASTAÑARES

Izena: Perpaus osagarri izenlagunak: tradizioa (II)

Aldizkariaren izena: Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo

Alea: XXXIV-2               Zenbakia:                     Hasierako orrialdea: 231                       Bukaerako orrialdea: 289

Argitarapenaren urtea: 2000

 

Egileak (izenpearen b.a): PEDRO JAVIER ALBERDI LARIZGOITIA

Izena: Lan Zuzenbideko Hiztegia: Adostasun terminologiko zabala lortzeko ahalegina

Aldizkariaren izena: ELERIA, EUSKAL HERRIKO LEGELARIEN ALDIZKARIA

Alea: 4             Zenbakia: 4                  Hasierako orrialdea: 45             Bukaerako orrialdea: 48

Argitarapenaren urtea: 1999

 

Egileak (izenpearen b.a): JULIO GARCIA GARCIA SALMONES; PEDRO JAVIER ALBERDI LARIZGOITIA

Izena: Zein (...) bait-/-n erlatiboa: literatura-tradizioa

Aldizkariaren izena: FONTES LINGUAE VASCONUM

Alea: 78                       Zenbakia: 78                Hasierako orrialdea: 235                       Bukaerako orrialdea: 266

Argitarapenaren urtea: 1998

 

Egileak (izenpearen b.a): JULIO GARCIA GARCIA SALMONES; PEDRO JAVIER ALBERDI LARIZGOITIA

Izena: Zein izenordain erlatiboaren deklinabidea

Aldizkariaren izena: EUSKERA

Alea: 42                       Zenbakia: 42                Hasierako orrialdea: 349                       Bukaerako orrialdea: 357

Argitarapenaren urtea: 1997

 

Egileak (izenpearen b.a): JULIO GARCIA GARCIA SALMONES; PEDRO JAVIER ALBERDI LARIZGOITIA; IÑAKI PATXI UGARTEBURU GASTAÑARES

Izena: Izenen mendeko perpausak: XX. mendeko erabilera

Aldizkariaren izena: Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo

Alea: XXX-1                  Zenbakia: XXX-1                       Hasierako orrialdea: 149                       Bukaerako orrialdea: 210

Argitarapenaren urtea: 1997

 

Egileak (izenpearen b.a): PEDRO JAVIER ALBERDI LARIZGOITIA

Izena: Euskararen tratamenduak: bilakaera

Aldizkariaren izena: FONTES LINGUAE VASCONUM

Alea: 67                       Zenbakia: 67                Hasierako orrialdea: 401                       Bukaerako orrialdea: 433

Argitarapenaren urtea: 1994

 

Egileak (izenpearen b.a): PEDRO JAVIER ALBERDI LARIZGOITIA

Izena: Hitanoa non eta nork erabiltzen duen

Aldizkariaren izena: EUSKERA

Alea: XXIX (39)             Zenbakia: 39                Hasierako orrialdea: 983                       Bukaerako orrialdea: 993

Argitarapenaren urtea: 1994

 

Egileak (izenpearen b.a): PEDRO JAVIER ALBERDI LARIZGOITIA

Izena: Hika tratamenduaren balore sozio-afektiboak

Aldizkariaren izena: FONTES LINGUAE VASCONUM

Alea: 64                       Zenbakia: 64                Hasierako orrialdea: 425                       Bukaerako orrialdea: 442

Argitarapenaren urtea: 1993

 

Egileak (izenpearen b.a): JULIO GARCIA GARCIA SALMONES; PEDRO JAVIER ALBERDI LARIZGOITIA

Izena: Are lokailua (Axularren Gero liburuan oinarritutako azterketa)

Aldizkariaren izena: Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo

Alea: XXVII-3                Zenbakia:                     Hasierako orrialdea: 877                       Bukaerako orrialdea: 902

Argitarapenaren urtea: 1993

 

Egileak (izenpearen b.a): PEDRO JAVIER ALBERDI LARIZGOITIA

Izena: Ohar batzuk euskal deklinabidearen historiografiarako

Aldizkariaren izena: Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo

Alea: XXII-2                  Zenbakia:                     Hasierako orrialdea: 411                       Bukaerako orrialdea: 434

Argitarapenaren urtea: 1989

 

Egileak (izenpearen b.a): PEDRO JAVIER ALBERDI LARIZGOITIA

Izena: Euskararen morfologiazko ikerketak (1900-1936)

Aldizkariaren izena: Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo

Alea: XXIII-3                  Zenbakia:                     Hasierako orrialdea: 770                       Bukaerako orrialdea: 796

Argitarapenaren urtea: 1989

 

Egileak (izenpearen b.a): PEDRO JAVIER ALBERDI LARIZGOITIA

Izena: Euskarazko tratamenduen ikuspegia: historia apur bat

Aldizkariaren izena: Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo

Alea: XX-1                    Zenbakia:                     Hasierako orrialdea: 149                       Bukaerako orrialdea: 202

Argitarapenaren urtea: 1986

 

Egileak (izenpearen b.a): PEDRO JAVIER ALBERDI LARIZGOITIA

Izena: Alokutibotasuna eta tratamenduak euskaraz: II. Markina aldeko kasua

Aldizkariaren izena: Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo

Alea: XX-2                    Zenbakia:                     Hasierako orrialdea: 419                       Bukaerako orrialdea: 486

Argitarapenaren urtea: 1986

 

 

 

 

ARGITALPENAK

 

Egileak (izenpearen b.a): PEDRO JAVIER ALBERDI LARIZGOITIA; JULIO GARCIA GARCIA SALMONES; IÑAKI PATXI UGARTEBURU GASTAÑARES

Izena: La definición: del paradigma de la tradición lexicográfica (y terminográfica) al discurso expositivo en textos técnicos; estrategias discursivas

Gakoa: Publicación ONLINE

Hasierako orrialdea:                 Bukaerako orrialdea:

Argitarapenaren Izenburu Osoa: AESLA: Actas XXXVII Simposio Internacional

Argitaratzaileak:

Argitaletxea (liburua bada): AESLA: Actas XXXVII Simposio Internacional (publicación en Internet)

Argitaratze-tokia:

Argitarapenaren urtea: 2,008

 

 

Egileak (izenpearen b.a): PEDRO JAVIER ALBERDI LARIZGOITIA

Izena: Definizioen idazkera: adierazmoldeak eta diskurtso-estrategiak azalpenezko testu espezializatuetan

Gakoa: Publicación ONLINE

Hasierako orrialdea:                 Bukaerako orrialdea:

Argitarapenaren Izenburu Osoa: Terminologia eta espezialitatea hizkerak: III. jardunaldiak. Espezialitate hizkeren didaktika eta komunikazioa (pendiente de publicación)

Argitaratzaileak:

Argitaletxea (liburua bada): Euskal Herriko Unibertsitatea (Euskara Institutua) / (pendiente de publicación)

Argitaratze-tokia:

Argitarapenaren urtea: 2,008

 

 

Egileak (izenpearen b.a): PEDRO JAVIER ALBERDI LARIZGOITIA

Izena: Zenbait gogoeta euskal definizioen idazkeraz

Gakoa: Besteak

Hasierako orrialdea:                 Bukaerako orrialdea:

Argitarapenaren Izenburu Osoa:

Argitaratzaileak:

Argitaletxea (liburua bada): Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco

Argitaratze-tokia: Bilbo

Argitarapenaren urtea: 2,006

 

 

Egileak (izenpearen b.a): PEDRO JAVIER ALBERDI LARIZGOITIA

Izena: The transitivity of borrowed verbs in Basque: An outline

Gakoa: Besteak

Hasierako orrialdea: 23             Bukaerako orrialdea: 46

Argitarapenaren Izenburu Osoa: Inquiries into the lexicon-syntax relations in basque (Supplements of the Anuario de Filología Vasca Julio de Urquijo, nº XLVI)

Argitaratzaileak: Bernard Oyharçabal

Argitaletxea (liburua bada): Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua

Argitaratze-tokia: Bilbao

Argitarapenaren urtea: 2,003

 

 

Egileak (izenpearen b.a): PEDRO JAVIER ALBERDI LARIZGOITIA; IÑAKI PATXI UGARTEBURU GASTAÑARES

Izena: Espezialitate-Hizkerak eta Terminologia: Jardunaldiak

Gakoa: Edición Libro

Hasierako orrialdea: 1              Bukaerako orrialdea: 327

Argitarapenaren Izenburu Osoa: Espezialitate-Hizkerak eta Terminologia: Jardunaldiak

Argitaratzaileak: Pedro Javier Alberdi Larizgoitia; Iñaki Ugarteburu Gastañares

Argitaletxea (liburua bada): Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco

Argitaratze-tokia: Bilbao

Argitarapenaren urtea: 2,003

 

 

Egileak (izenpearen b.a): PEDRO JAVIER ALBERDI LARIZGOITIA

Izena: Euskal aditz mailegatuen erregimena: hurbilketa

Gakoa: Besteak

Hasierako orrialdea: 37             Bukaerako orrialdea: 61

Argitarapenaren Izenburu Osoa: Euskal Gramatikari eta Literaturari buruzko Ikerketak XXI. Mendearen Atarian.Gramatika Gaiak.

Argitaratzaileak: J.M. Makatzaga; B. Oyharçabal

Argitaletxea (liburua bada): Euskaltzaindia (Real Academia de la Lengua Vasca), Iker-14 (I)

Argitaratze-tokia: Bilbao

Argitarapenaren urtea: 2,003

 

 

Egileak (izenpearen b.a): PEDRO JAVIER ALBERDI LARIZGOITIA

Izena: -tar atzizkia: oraingo zenbait erabilera berri eta tradizioa

Gakoa: Besteak

Hasierako orrialdea: 187                       Bukaerako orrialdea: 209

Argitarapenaren Izenburu Osoa: Espezialitate-Hizkerak eta Terminologia: Jardunaldiak

Argitaratzaileak: Pedro Javier Alberdi; Iñaki Ugarteburu

Argitaletxea (liburua bada): Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco

Argitaratze-tokia: Bilbao

Argitarapenaren urtea: 2,003

 

 

Egileak (izenpearen b.a): PEDRO JAVIER ALBERDI LARIZGOITIA; IBON SARASOLA ERRAZQUIN

Izena: Euskal Estilo-Libururantz. Gramatika, Estiloa eta Hiztegia.

Gakoa: Libro Completo

Hasierako orrialdea: 1              Bukaerako orrialdea: 360

Argitarapenaren Izenburu Osoa: Euskal Estilo-Libururantz. Gramatika, Estiloa eta Hiztegia.

Argitaratzaileak:

Argitaletxea (liburua bada): Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco

Argitaratze-tokia: Bilbao

Argitarapenaren urtea: 2,001

 

 

Egileak (izenpearen b.a): JOSEBA MIKEL URRUTICOECHEA BARRUTIA; Koldo Gorostiaga Atxalandabaso; JULIO GARCIA GARCIA SALMONES; PEDRO JAVIER ALBERDI LARIZGOITIA; JOSE JAVIER ALCIBAR ARECHAVALETA

Izena: Lan Zuzenbideko Hiztegia

Gakoa: Libro Completo

Hasierako orrialdea: 1              Bukaerako orrialdea: 204

Argitarapenaren Izenburu Osoa:

Argitaratzaileak:

Argitaletxea (liburua bada): Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco

Argitaratze-tokia: Bilbao

Argitarapenaren urtea: 1,999

 

 

Egileak (izenpearen b.a): PEDRO JAVIER ALBERDI LARIZGOITIA; IÑAKI PATXI UGARTEBURU GASTAÑARES

Izena: Euskaltzaindiaren Araugintza Berria: Ikastaroa

Gakoa: Libro Completo

Hasierako orrialdea: 1              Bukaerako orrialdea: 458

Argitarapenaren Izenburu Osoa: Euskaltzaindiaren Araugintza Berria: Ikastaroa

Argitaratzaileak: J. Alberdi; I. Ugarteburu

Argitaletxea (liburua bada): Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco

Argitaratze-tokia: Bilbao

Argitarapenaren urtea: 1,999

 

 

Egileak (izenpearen b.a): JULIO GARCIA GARCIA SALMONES; PEDRO JAVIER ALBERDI LARIZGOITIA; IÑAKI PATXI UGARTEBURU GASTAÑARES

Izena: Erdal hitz bakarra: euskal hitz bakarra: jokamolde mimetikoa euskal terminologian

Gakoa: Besteak

Hasierako orrialdea: 303                       Bukaerako orrialdea: 339

Argitarapenaren Izenburu Osoa: Terminologia. Nazioarteko Biltzarra / Terminología. Congreso Internacional

Argitaratzaileak: UZEI-IVAP

Argitaletxea (liburua bada): UZEI-IVAP

Argitaratze-tokia: San Sebastián

Argitarapenaren urtea: 1,997

 

 

Egileak (izenpearen b.a): JULIO GARCIA GARCIA SALMONES; PEDRO JAVIER ALBERDI LARIZGOITIA; IÑAKI PATXI UGARTEBURU GASTAÑARES

Izena: Eskola-gida VOX. Euskara

Gakoa: Besteak

Hasierako orrialdea: 86             Bukaerako orrialdea: 287

Argitarapenaren Izenburu Osoa: Eskola-gida VOX. Euskara-Lengua Castellana

Argitaratzaileak:

Argitaletxea (liburua bada): Biblograf

Argitaratze-tokia: Barcelona

Argitarapenaren urtea: 1,997

 

 

Egileak (izenpearen b.a): JULIO GARCIA GARCIA SALMONES; PEDRO JAVIER ALBERDI LARIZGOITIA

Izena: Zein (...) bait- egitura

Gakoa: Besteak

Hasierako orrialdea: 131                       Bukaerako orrialdea: 167

Argitarapenaren Izenburu Osoa: Testu-loturarako Baliabideak: Euskara Teknikoa

Argitaratzaileak: I. Zabala

Argitaletxea (liburua bada): Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco

Argitaratze-tokia: Bilbao

Argitarapenaren urtea: 1,996

 

 

Egileak (izenpearen b.a): PEDRO JAVIER ALBERDI LARIZGOITIA

Izena: Euskararen Tratamenduak: Erabilera

Gakoa: Libro Completo

Hasierako orrialdea: 1              Bukaerako orrialdea: 441

Argitarapenaren Izenburu Osoa: Euskararen Tratamenduak: Erabilera

Argitaratzaileak:

Argitaletxea (liburua bada): Euskaltzaindia (Real Academia de la Lengua Vasca)

Argitaratze-tokia: Bilbo

Argitarapenaren urtea: 1,996

 

 

Egileak (izenpearen b.a): PEDRO JAVIER ALBERDI LARIZGOITIA

Izena: The Development of the Basque System of Terms of Address and the Allocutive Conjugation

Gakoa: Liburuaren kapitulua

Hasierako orrialdea: 275                       Bukaerako orrialdea: 293

Argitarapenaren Izenburu Osoa: Towards a History of the Basque Language (Current Issues in Linguistic Theory 131)

Argitaratzaileak: J.I. Hualde

Argitaletxea (liburua bada): J. Benjamins

Argitaratze-tokia: Amsterdam-Philadelphia

Argitarapenaren urtea: 1,995

 

 

 

 


 

 Kongresuak

 

 

Egileak: PEDRO JAVIER ALBERDI LARIZGOITIA; JULIO GARCIA GARCIA SALMONES; IÑAKI PATXI UGARTEBURU GASTAÑARES

Izena: La definición: del paradigma de la tradición lexicográfica (y terminográfica) al discurso expositivo; estrategias discursivas

Partehartze mota: Comunicación Oral

Kongresua: XXXVII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Lingüística

Argitalpena:

Egin zeneko tokia: Pamplona               Herrialdea: e_España

Hasiera-data: 07/12/17              Amaiera-data: 07/12/20

 

 

 

Egileak: PEDRO JAVIER ALBERDI LARIZGOITIA

Izena: Zenbait gogoeta euskal definizioen idazkeraz

Partehartze mota: Comunicación Oral

Kongresua: Espezialitateko Hizkerak eta Terminologia Jardunaldiak:

Argitalpena:

Egin zeneko tokia: Leioa                      Herrialdea: e_España

Hasiera-data: 05/12/19              Amaiera-data: 05/12/20

 

 

 

Egileak: PEDRO JAVIER ALBERDI LARIZGOITIA

Izena: Euskal aditz mailegatuen erregimena: hurbilketa

Partehartze mota: Comunicación Oral

Kongresua: XV Congreso de la Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindiaren XV. Biltzarra

Argitalpena: Euskal Gramatikari eta Literaturari buruzko Ikerketak XXI. Mendearen Atarian.Gramatika Gaiak.

Egin zeneko tokia: Baiona                    Herrialdea: e_Francia

Hasiera-data: 01/09/20              Amaiera-data: 01/09/21

 

 

 

Egileak: PEDRO JAVIER ALBERDI LARIZGOITIA

Izena: ’Erdal hitz bakarra: euskal hitz bakarra’ jokamolde mimetikoa euskal terminologian

Partehartze mota: Comunicación Oral

Kongresua: Congreso Internacional de Terminología (IVAP, UZEI). Donostia, 1997-XI-12/1997-XI-14

Argitalpena: Nazioarteko Terminologia Biltzarra, UZEI, IVAP, Donostia, 1997, 307-339.

Egin zeneko tokia: Donostia-San Sebastián                  Herrialdea: e_España

Hasiera-data: 97/11/12              Amaiera-data: 97/11/14

 

 

 

Egileak: PEDRO JAVIER ALBERDI LARIZGOITIA

Izena: Hitanoa non eta nork erabiltzen duen

Partehartze mota: Comunicación Oral

Kongresua: XIII Congreso de Euskaltzaindia (Real Academia de la Lengua Vasca)

Argitalpena: Euskaltzaindiaren XIII. Biltzarra. / Euskera 1994-3, vol. 39, 983-993.

Egin zeneko tokia: Leioa                      Herrialdea: e_España

Hasiera-data: 94/10/03              Amaiera-data: 94/10/07

 

 

 


 

[ii]

Aipatu nahi diren bestelako meritu edo azalpenak

Orri honetako tartea baino ezin da erabili

RECONOCIMIENTO DE LA LABOR INVESTIGADORA
-Dos tramos de investigación (1986-1996 y 1997-2003) evaluados positivamente por el Ministerio de Educación y Ciencia (Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora).


PREMIOS A LA INVESTIGACION
-Año 1995: “Premio Burdinola para trabajos científicos o humanísticos en lengua vasca 1994” convocado por la Fundación Euskoiker.

PUBLICACIONES DE TIPO DIVULGATIVO O DIDÁCTICAS
Autor junto con Julio GARCIA e Iñaki UGARTEBURU de la segunda parte (Euskara) de la obra colectiva VOX Eskola-gida. Euskara. Lengua Castellana editada por Vox Biblograf, Barcelona, 1997. Páginas 85-287.


TRABAJO DE CORRECTOR Y SUPERVISOR DE EUSKARA EN LAS PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS DEL SERVICIO EDITORIAL DE LA UPV Y DIVERSAS PUBLICACIONES DE TEXTOS UNIVERSITARIOS (INSTITUTO DE EUSKARA DE LA UPV: 1997-2002; SERVICIO DE EUSKARA DE LA UPV: 2002-2003).


MERITOS ACADEMICOS
1. Grado de Licenciatura: (10-VII-1985); calificación: Sobresaliente.
2. Calificación media expediente académico:
   70: 25 = 2,8   (2=notable; 3=sobresaliente)
3.Calificación defensa tesis doctoral: “apto cum laude” por unanimidad.
4. Premio Extraordinario de Doctorado (UPV) correspondiente al curso 1993-1994. Area: Humanidades.

ASISTENCIA A CONGRESOS Y CURSOS
1. Encuentros internacionales de vascólogos (Leioa, 1980).

2. Cursos de Doctorado Plan Nuevo (Dpto. Filología Vasca, bienio 1987-89).

3. “XIII. Congreso de Euskaltzaindia” (Leioa, 1994).

4. “I. Jagon Jardunaldiak: hizkuntzaren erabilera zuzena” (I Jornadas “Jagon”: calidad de la lengua): Euskaltzaindia, Bilbo, 1994 (24-26 de febrero).

5.”Irakasle euskaldunentzako hobetze-ikastaroa” (Curso de perfeccionamiento para profesores bilingües): febrero de 1995; prof. Miren Azkarate; 24 horas. Curso organizado por el Vicerrectorado de Euskara de la UPV.

6. “Administrazioaren eta herritarren arteko komunikazioa hobetu nahian” Ihardunaldiak (Jornadas sobre simplificación del lenguaje), IVAP (Instituto Vasco de Administración Pública), Donostia, 1995 (20 horas: 22-23-24 nov. 1995).

7. Congreso Internacional de Terminología de 20 horas de duración, organizado por UZEI e IVAP, 12-XI-1997/14-XI-1997, Donostia.

8.”Itzulpengintza eta Idazkuntza Ikastaroa” (Curso de perfeccionamiento para profesores de Euskara Teknikoa del campus de Bizkaia): junio de 1998; prof. Xabier Mendiguren y Silvia; 24 horas. Curso organizado por el Vicerrectorado de Euskara de la UPV.

9. ¿II Escuela Internacional de verano de terminología¿ (5-VII-1999 / 9-VII-1999) de 30 horas lectivas, organizada por el Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabrá de Barcelona.

10. “Itzulpengintza” (del 22 al 26 de enero de 2001), curso de 20 horas sobre traducción impartido por Juan Garzia, y organizado por el Instituto de Euskara de la UPV/EHU.

11. Participación en “Terminologi Mintegia”, seminario de 20 horas sobre terminología, impartido por Carole Verreault (experta del Gobierno de Quebec) y organizado por el Gobierno vasco (del 27 de marzo al 1 de abril de 2001, en el Parque Tecnológico de Miñao).

12. Participación en el XV Congreso de Euskaltzaindia sobre Gramática y Literatura (20-21 de septiembre de 2001, Baiona).

13. “Interneteko hizkuntza baliabideak” (2002), curso de 8 horas lectivas sobre recursos lingüísticos en Internet organizado por el Instituto de Euskara de la UPV/EHU.

14. Participación en “Hizkuntza-corpusak. Oraina eta geroa”, jornadas de dos días sobre corpus lingüísticos, organizadas por UZEI en San Sebastián (24-25 de octubre de 2002).


GESTIÓN Y COLABORACIÓN EN LA UPV/EHU

1. Director del Servicio de Euskara (Gabinete Técnico de Euskara), desde marzo de 2003 hasta septiembre de 2007.

2. Profesor adscrito al Instituto de Euskara de la UPV con liberación total, para poner en marcha dicho instituto (1997-2003).

3. Miembro del Consejo Editorial del Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, por el campo de Humanidades (2002-2006).

4. Miembro de la Comisión de Euskara de la UPV (22-III-1994/1997), y secretario de dicha comisión (2001-2003).

5. Presidente de tribunal en las pruebas de acreditación de capacidad lingüística (euskara) para acceder a plazas de profesor con perfil bilingüe de la UPV/EHU (2003-2006).

6. Miembro de tribunal en diversas pruebas de acreditación de conocimiento de la lengua vasca para concursantes a plazas de profesor bilingüe de la UPV (octubre de 1995; plazas 65 y 66).

7. Miembro del Consejo de Departamento (Dpto. de Filología Vasca) desde 1995 hasta 1997.

8. Miembro de la Junta de Escuela (Escuela Universitaria de Relaciones Laborales). 1995-1997.

9. DIRECTOR DEL SERVICIO DE EUSKARA (GABINETE TÉCNICO DE EUSKARA) DE LA UPV/EHU DESDE el 20 DE MARZO DE 2003 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007.CURSOS Y CONFERENCIAS IMPARTIDOS
1.”XX. mendeko euskalaritza: morfologia (I,II)”, 2 conferencias pronunciadas en los VIII Cursos de Verano de la UPV, Donostia, 1989.

2. “Hika tratamenduaren balore sozio-afektiboak”, Hika Tratamenduari buruzko Ihardunaldiak, conferencia pronunciada en las jornadas organizadas por la Ikastola San Frantzisko Xabier de Arrasate con motivo de su 25. aniversario.

3. “Euskararen Tratamenduak”, curso de 14 horas impartido en las Jornadas sobre Lengua Vasca organizadas por el Departamento Vasco de la UNED de Bergara.

4. “Hitanoa non eta nork erabiltzen duen”, comunicación presentada en el XIII Congreso de Euskaltzaindia (1994, octubre, Leioa).

5. Dos cursos de perfeccionamiento de euskara de 20 horas cada uno (marzo y junio de 1995) dirigidos a los profesores bilingües del Campus de Bizkaia de la UPV, organizado por el Vicerrectorado de Euskara de la UPV, e impartidos por los profesores Pello Salaburu, Iñaki Ugarteburu y Javier Alberdi.

6. Conferencia (”Alokutiboen Erabilera”) impartida en los cursos de la Universidad Vasca de Verano (UEU). Pamplona, julio de 1996.

7. Dos cursos de perfeccionamiento de euskara de 20 horas cada uno (junio de 1998 y septiembre de 1999) dirigidos a los profesores bilingües del Campus de Bizkaia de la UPV, organizado por el Vicerrectorado de Euskara de la UPV, e impartidos por los profesores Iñaki Ugarteburu y Javier Alberdi.

8. “El euskara en los textos técnicos: dificultades y errores frecuentes”, curso de perfeccionamiento de eusquera de 20 horas lectivas (febrero de 2000), organizado por la Universidad de Navarra.

9. Diversos cursos de perfeccionamiento de euskara dirigidos a los profesores bilingües de la UPV/EHU, organizados por el Instituto de Euskara de la UPV (cursos 2000-2001, 2001-2002), y por el Servicio de Euskara de la UPV/EHU (cursos 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006).

 

  

 

Azken eguneratzea: 2008/04/23