Leiho berri batean UPV/EHUren hasierako orria zabalduko da

Euskara Institutua
Pello Salaburu Etxeberria - Curriculum Vitae

salaburu@ehu.es

946012254

 

            [English]

 

Euskal Filologian Doktore (1983, Euskal Herriko Unibertsitatea. Koldo Mitxelena zuzendaria). Soziologia eta Zientzia Politikoetan lizentziatua (1978, Deustuko Unibertsitatea). Han ikasi zuen Euskal Filologia ere.

 

EHUko Katedratikoa Euskal Filologia jakintza arloan (1990)

 

Lau seiurteko ikerkuntzan (azkena 2005.12.31)

 

Estatu Batuetako zenbait unibertsitatetan egin ditu ikasketak: Massachussets Institute of Technology (MIT), Cornell University,  University of New México, University of Nevada, Reno.

 

Zenbait docktore tesi zuzendu ditu. Denek eskuratu dute kalifikaziorik gorena.

 

Ikerkuntzako laguntza asko eskuratu ditu (Ministerioa, Eusko Jaurlaritza, enpresa pribatuak, eta abar)

 

Munduko unibertsitate askotan eman ditu hitzaldiak

 

10 liburu bakarrik sinatuak, eta beste 19 lantaldean. 60 zientzia artikulu inguru.

 

Ikerketa proiektuak (2000tik aurrera)

2000-2001: Urte sabatikoa Nevadako Unibertsitatean, Renon: Eusko Jaurlaritzaren laguntza ikerketa egiteko. Aldi berean, SOCINTEC enpresaren laguntza hezkuntza sistema eta teknologia berriak aztertzeko.

 

2001: European Academy of Sciences and Arts (Salzburgo): “Europako eta Estatu Batuetako unibertsitate sistemak” (Ludger Mees eta Juan Ignacio Perez ikertzaileekin batera)

 

2002: MEC-eko ikerketa proiektuaren zuzendaria, Miren Azkarate ordezkatuz (BFF2000-1307-C03-01): “La variación gramatical: variación micro y macroparamétrica en la morfología y la sintaxis. Teoría, descripción y aplicaciones”.

 

2003-2006: European Academy of Sciences and Arts (Salzburgo): “Europako eta Estatu Batuetako unibertsitate sistemak: unibertsitatea bidegurutzean” (Marta Moreno, Ludger Mees eta Juan Ignacio Perez ikertzaileekin batera)

 

2006-2008:

EHUko ikerketa proiektua (EHU06/28): Euskarazko definizioen idazkera: deskripzio-azterketa (EDIDA)” (18.12.2006-18.12.2008)

Ikertzaile nagusia: Xabier Alberdi Larizkoitia

Ikertzaileak: Pello Salaburu, Julio Garcia de los Salmones, Iñaki Ugarteburu

 

2008-2011:

MEC-eko ikerketa proiektua (hum2007-29151-E/FILO): “Gramática vasca en red” (lehen fasea: (01.02.2008-01.02.2011)

Ikertzaile nagusia: Pello Salaburu

 

 

ARGITALPENAK (2000tik aurrera)

Bakarrik sinatutako liburuak

 

1.     La universidad en la encrucijada: Europa y EEUU, 2007, Madrid: Academia Europea de Ciencias y Artes. Laguntzaileak: Marta Moreno, Ludger Mees eta Juan Ignacio Pérez) ISBN: 978-84-611-6462-2, 589 or.

2.     La Universidad en la encrucijada: Europa y EEUU (Resúmen ejecutivo y conclusiones), 2006, Madrid: Academia Europea de Ciencias y Artes, M-49750-2006, 47 or.

3.     Baztango mintzoa: Gramatika eta Hiztegia, 2005, Iruñea: Nafarroako Gobernua-Euskaltzaindia, ISBN: 84-95438-25-9, 524 or.

4.     Euskararen etxea, 2002, Irun: Alberdania, ISBN: 84-95589-53-2, 201 or.

5.     XX. Mendearen argi-itzalak, 2001, Irun: Alberdania, 2001. ISBN 84-95589-25-7, 205 or.

 

 

Lantaldean sinatuak:

 

1.     ZIO corpusa, 2010, Bilbo: EHU, Euskara Institutua, (http://www.ehu.es/ehg/zio/) ISBN: 978-84-693-2474-5. Egileak: Ibon Sarasola, Pello Salaburu, Josu Landa.

2.     Ereduzko Prosa Dinamikoa (EPD), 2009, Bilbo: EHU, Euskara Institutua, (http://www.ehu.es/ehg/epd/) ISBN: 978-84-692-7180-3. Egileak: Ibon Sarasola, Pello Salaburu, Josu Landa.

3.     Empleo y nuevas titulaciones en Europa, (Editores:Fr. Toledo y Fr Michavila), 2009, Madrid: Tecnos - Universitat Jaume I,, Universitat Jaume I, Capítulo I, 1: “Los cambios que la universidad espera de la sociedad”, p. 17-37, ISBN: 978-84-309-4899-4.

4.     Itun berritu baterantz (Gogoeta irekiaren ondorengo txostena). Hacia un pacto renovado (Ponencia resultante del proceso de debate abierto), 2009, Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza. Egileak (alfabeto hurrenkeran): Aurelia Arkotxa, Patxi Baztarrika, Lore Erriondo, Alberto López Basaguren, Eneko Oregi, Erramun Osa, Pello Salaburu. ISBN: 978-84-457-2873-4, 60 or.

5.     Of Minds an Language. A dialog with Noam Chomsky in the Basque Country, 2009, Oxford: Oxford University Press, Editoreak: Massimo Piattelli-Palmarini, Juan Uriagereka, Pello Salaburu). ISBN: 978-0-19-954466-0, 459 or.

6.     Espezialitateko Hizkerak eta Terminologia III (Editoreak: Pello Salaburu, Iñaki Ugarteburu), 2008. ISBN: 978-84-691-6424-2. Sareko argitalpena: http://www.ei.ehu.es/p289content/eu/contenidos/informacion/euskara_inst_jardunaldiak2008/eu_jar2008/adjuntos/LIBURUAehuei08.pdf

7.       “Koldo Mitxelena, Selected Writings of a Basque Scholar. Compiled and with an introduction by Pello Salaburu”, 2008, Nevada University Press, Basque Classics Series, ISBN: ISBN 978-1-877802-80-5, 377 or.

8.     Lexikoa Atzo eta Gaur (LAG), 2008, Bilbo: EHU (http://www.ehu.es/lag/) Egileak: Ibon Sarasola, Pello Salaburu, Josu Landa, Iñaki Ugarteburu

9.     XXI. mende hasierako hizkuntza politikaren oinarriak (oinarrizko txostena). Bases para la política lingüística de principios del siglo XXI (ponencia base), 2008, Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza. Egileak (alfabeto hurrenkera): Aurelia Arkotxa, Patxi Baztarrika, Lore Erriondo, Alberto López Basaguren, Eneko Oregi, Erramun Osa, Pello Salaburu. ISBN: 978-84-457-2766-9, 66 p.

10.     Hiztegi Batua Euskal Prosan (HBEP), 2008, Bilbo: EHU (http://www.ehu.es/ehg/) Egileak: Ibon Sarasola, Pello Salaburu, Josu Landa, Iñaki Ugarteburu ISBN: 978-84-691-5564-6

11.     Espezialitateko Hizkerak eta Terminologia II (Euskara estandarra eta espezialitate hizkerak), 2008, Bilbo, Euskal Herriko Unibertsitatea, ISBN: 978-84-9860-041-4, 280 or. Editorea

12.     Euskal Gramatika. Lehen urratsak-VI. 2005, Bilbo: Euskaltzaindia: ISBN: 84-95438-20-8, 333 or.

13.     Sistemas universitarios en Europa y EEUU, 2003, Madrid: Academia Europea de Ciencias y Artes (Pello Salaburu, Ludger Mees, Juan Ignacio Pérez) ISBN 84-607-9583-7, 253 or.

14.     Unibertsitatea eta euskal gizartea, gaur. 2003, Pamplona: Pamiela (Juan Ignacio Pérez-Pello Salaburu), ISBN: 84-7681-370-8, 240 or.

 

 

Artikuluak

 

1.       “Bolonia: una oportunidad que no podemos perder” (“Bologna: an opportunity we cannot afford to miss”), in Revista de Psicodidáctica, vol 14, num 2, Año 2009, 169-176, ISSN: 1136-1034.

2.       “Los cambios que la universidad espera de la sociedad”, (prentsan) Cátedra INCREA, Universitat Jaume I, Castellón.

3.       “Introduction”, 2009, Piattelli-Palmarini, Salaburu, Uriagereka in Of Minds an Language. A dialog with Noam Chomsky in the Basque Country, Oxford University Press. Editoreak: Massimo Piattelli-Palmarini, Juan Uriagereka, Pello Salaburu). ISBN: 978-0-19-954466-0, p. 1-9.

4.       “Hiztegi Batua zertan den”, 2008, in Espezialitate Hizkerak eta Terminologia III (Editoreak: Pello Salaburu, Iñaki Ugarteburu) UPV/EHU, ISBN: 978-84-691-6424-2, p. 55-74

5.       “Koldo Mitxelena, Selected Writings of a Basque Scholar. Compiled and with an introduction by Pello Salaburu”, 2008, Nevada University Press, Basque Classics Series, ISBN: ISBN 978-1-877802-80-5

6.       “Hiztegi kontuak Baztan aldean”, 2008, in Gramatika jaietan, Patxi Goenagaren omenez, Lakarra-Artiagoitia ed., Bilbo: EHU, ASJU, p. 743-752, ISBN: 978-84--9860-085-8

7.       “Universidad: Europa vs. EEUU” (2008): Barcelona, Fundación Conocimiento y Desarrollo, Informe CYD 2007 (“La contribución de las universidades españolas al desarrollo”), p. 97-99, ISBN: 9788461235780

8.       “Foreword”, 2008, p. xvi-xxiii, in Standard Basque: A Progressive Grammar (R. de Rijk, MIT Press.) ISBN 978-0-262-04242-0

9.       “Baztango mintzoa dela eta, ohar bat”, 2008, Iker-21, Bilbo: Euskaltzaindia, ISBN: 978-84-95438-33-1, p.617-625

10.      “EGO proiektua zertan den”, 2007, Bilbo: Euskaltzaindia, Euskera 2007,1, 52. liburukia, 189-197 or., ISNN 1132-2152

11.     “Pentsamenduaren Klasikoak Euskaraz”, 2007, SENEZ, 32. zk., 157-165 or., ISNN 1132-2152

12.     “Cuestión de horas...”, 2007, Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la UPM (http://www.lacuestionuniversitaria.upm.es/web/boletin.php, ISSN 1988-236X)

13.            “Las ayudas a estudiantes universitarios: EEUU y Europa”, 2007, Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la UPM (http://www.lacuestionuniversitaria.upm.es/web/boletin.php, ISSN 1988-236X)

14.            “El modelo de universidad americana, ¿es un referente para Europa?”, 2006, en F. Toledo, E. Alcón y F. Michavila (Ed) Universidad y Economía en Europa, Madrid: Tecnos, 100-135 or, ISBN: 84-309-4486-9

15.           “Euskal gramatika orotarikoa”, 2006, Euskera 2005-1, 40-48 or

16.            “Berriz ere Laphitzen eta euskara batuaren inguruan”, 2005, http://www.erabili.com/zer_berri/muinetik/1129547493

17.            “Euskara batua eta Laphitzen euskara eredua” Euskera  2005, 2, 50. liburukia533-545, Erabili.com 11-10-2005 (http://www.erabili.com/zer_berri/muinetik/1128435323)

18.            “Euskararen egoera dela eta, hausnarketa batzuk”, 2004, in Euskatzaleen Biltzarraren Mendeurrena, Fundación Sabino Arana Kultur Elkargoa, Bilbo 2004, (265-283 or)

19.           “Euskara maila guztietara hedatzeak kostua izan du”, 2003, http://www.erabili.com/zer_berri/muinetik/1047577474

20.           “Hizkuntza kontuetan sinbolismoak indar gehiegi du”, 2003, http://www.erabili.com/zer_berri/muinetik/1047639898 

21.            “Rudolf de Rijk, euskaldunen Holandako adiskidea (1937-2003)” Euskera 48. lib., (2003, 2) 1223-1231 or

22.           “Unibertsitatea Euskal Herrian: lorpenak eta erronkak” Eusko News, 2003-05-30/ 2003-06-06

23.           “Hausnarketa batzuk euskararen egoeraren inguruan” in X. Artiagoitia, P. Goenaga y J. Lakarra (ed) Erramu Boneta: Festschrift for Rudolf P.G. de Rijk, p. 583-597, 2002, Bilbo: UPV/EHU, ISBN 84-8373-406-0

24.           “Euskal unibertsitateaz”, Jakin 130-131 or, maiatza-abuztua 2002, 206-210 or

25.           “Reflexiones sobre la universidad” HERMES, mayo de 2002, N.5

26.           “Unibertsitatearen lege proiektua”, HERMES, octubre 2001, N 3,  82-86 or

 

Bestelako merituak:

 

2010-          Pertenece al grupo de investigación consolidado IT414-10 reconocido por el Gobierno Vasco (2010-2012): “Gogo Elebiduna/La mente Bilingüe/The Bilingual Mind”

2010-          Pertenece al grupo STUDIAXXI (2010-) http://www.sociedadyeducacion.org/index.html

2009-          Junta Directiva de Innobasque

2009-          Miembro del Consejo de Administración de UNIQUAL

2006-          UPMko “Gestión y Política Universitaria” izeneko UNESCO Katedraren aholkulari

2006-          Euskaltzaindiko Gramatika Batzordearen burua

2006-          Eusko Jaurlaritzaren Euskararen Aholku Batzordekoa

2004-          Basque Classics (UNR) izeneko bildumaren koeditorea

2003-          Euskara Institutuko zuzendaria

2000-          European Academy of Science and Arts akademiako kidea

2000-          University of Nevada, Reno, unibertsitateko Center for Basque Studiesen Advisory Board-eko kidea

2001-2010  Euskaltzaindiko Hiztegi Batuaren koordinatzailea

1999-          KLASIKOAK elkartearen presidentea (pentsamendu unibertsalaren 130 lan baino gehiago argitaratuak)

1998-          Santo Domingoko Unibertsitate Autonomoko Ohorezko Irakaslea

1996-          Erromako Klubeko kidea

1996-2000  EHUko errektorea

1995-          RSBAP-eko kidea

1992-96      EHUko errektoreordea

1985-          Euskaltzain osoa (1985-).

1981-82      Fulbright bekaduna, MIT-en

 

 

Azken eguneratzea: 2008/04/23